9 mar. 2016

POEZII EMINESCIENE JUBILIARE

POEZIA „DE-AȘ AVEA…” – 150 de ani de la prima publicare
Această scurtă poezie în trei strofe ocupă un loc aparte în scrierile de tinerețe ale lui Mihai Eminescu, pentru că a fost prima apariție într-o revistă destinată marelui public. Difuzarea poeziei La mormântul lui Aron Pumnul, piesă de circumstanță, nu depășea limitele Bucovinei. Poezia De-aș avea… a fost publicată în revista Familia de la Budapesta foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrații, revistă destinată românilor din toată Transilvania, cunoscută și citită în întreaga țară românească. Directorul ei, Iosif Vulcan, era un om activ, cu totul devotat tinerilor scriitori. El primi cu multă solicitudine primele încercări ale lui Eminescu.
La 9 martie 1866, el publică poezia De-aș avea…, expediată de tânărul poet de 16 ani. Și-a luat asupra sa schimbarea semnăturii, transformând pe Eminovici în Eminescu.
Mai târziu Iosif Vulcan își aducea aminte: „Inainte cu douăzeci de ani în o dimineață de februarie a anului 1866, redacțiunea noastră primi o epistolă din Bucovina. Epistola conținea poezii, primele încercări ale unui tânăr, care se subsemna „Mihail Eminovici”. Comitiva scisorii ne mai spunea, că autorul lor este numai de 16 ani.
Farmecul gingaș al poeziilor, considerând și etatea tânără a autorului, ne indică un talent adevărat, care avea un viitor frumos în literatura română. De aceea publicarăm cu plăcere acele inspirațiuni juvenile; prima (De-aș avea…) apăru în nr. 6 al „Familiei” din anul acela.
Redactorul însă își permise o mică schimbare. Numele Eminovici nu-i suna bine, căci avea o terminațiune slavă; româniza dară numele, modificând terminațiunea și astfel poeziile acelea apărură în foaia noastră sub numele Eminescu.
Autorul n-a protestat, ba a adoptat însuși acest nume și semna apoi așa toate poeziile și scrierile sale în viitor. Astfel fu introdus numele Eminescu în literatura noastră; scriitorul acestor șire i-a fost nașul.”
După cum a menționat criticul literar D. Murărașu: „Eminescu a avut ca model Doina lui Alecsandri, cum se vede în repetarea cuvintelor: „De-aș avea…” Ca poezie de dragoste deși naivă, nu este o simplă copie. Versificația este cea populară, folosită și de Alecsandri în Doine.”
După publicarea poeziei „De-aș avea…” urmează o bogată corespondență între Iosif Vulcan și Mihai Eminescu, care spre marele regret pentru istoria literaturii nu s-a păstrat.
Revista „Familia” în toți anii de colaborare a publicat pentru prima dată 19 poezii ale lui Eminescu, un articol și traducerea unei nuvele. Dacă mai adăugăm alte 17 poezii postume originale, 14 poezii antume, trei creații populare culese de poet și o nuvelă, putem afirma cu siguranță că revista „Familia” a contribuit mai mult ca oricare publicație transilvană, la cunoașterea și popularizarea operei eminesciene în rândurile românilor din aceste părți ale României.
 V. Sîrbu, șef oficiu