13 apr. 2016

EMINESCU VĂZUT DE ARMENI

Pentru cei mai mulți un volum ce conține scrieri ale armenilor despre poetul nostru Mihai Eminescu poate constitui o reală surpriză. Cu ce ocazie să scrie armenii despre Eminescu? Dar Eminescu a fost întotdeauna apreciat și ajutat de armeni, de armenii prezenți în grupul Societății Literare Junimea. Arșavir Acterian a muncit o viață întreagă la recompunerea a ceea ce ar fi fost lucrarea sa de căpătâi, masivul volum Eminescu văzut de el însuși și de unii din contemporanii săi. Apoi urmează un studiu foarte interesant  semnat de cărturarul armean Siruni – primul care a oferit cititorilor un Eminescu în limba armeană. A te încumenta să-l traduci pe Eminescu este o sarcină grea. Eminescu este o simfonie, o îmbinare cumpănită, iar cugetările sale, zbuciumul și emoțiile din el sunt oglindite în cântece dulci și armonioase – H. Dj. Siruni.
În volumul Mihail Eminescu, poezii, în armenește, cu o prefață de N. Iorga, H. Dj. Siruni prezintă un studiu asupra vieții și operei lui Mihai Eminescu, urmat de 38 poezii alese din opera poetului. Scopul apariției acestui volum a fost de a-l face cunoscut pe Eminescu și armenilor. Poeziile traduse au fost alese cu grijă și împărțite în 8 grupe, după natura lor: O, mamă, Dorința,Din valurile vremii, Luceafărul, Revedere, etc... Ele sunt traduse în versuri albe cu păstrarea rimei versurilor originale. Cu toate acestea dl Siruni a reușit să creeze în toate traducerile sale atmosfera versurilor originale și de aceea ele nu par a fi traduse ci concepute direct în limba armeană. H. Dj. Siruni dă o importanță deosebită lexicului, întrebuințând cuvintele corespunzătoare în limba armeană. Iată de ce arhaistmele sau alte particularități ale limbii lui Eminescu, redate de dl. Siruni cu grijă deosebită, își găsesc un loc de cinste în aceste traduceri, înfrumusețându-le. Autorul se grăbește să constate, că pentru scriitorii armeni, care ar încerca să-l redea pe Eminescu în armenește, există ,totuși, o mângâiere, în poeziile lui Eminescu ei pot găsi accentul cântecelor lor naționale, întreaga atmosferă a poeziilor lui Eminescu evocă poezia armeană.
Datorită lucrării d-lui Siruni presa armeană de pretutindeni elogiază cu o deosebită cultură pe marele poet român insistând cu un interes ușor de înțeles asupra legăturii pe care o are poezia lui Eminescu, cu spiritualitatea poporului armean – scrie prof. Dr. Grigore M. Avakian.
Vă propunem să vă familiarizați cu volumul Eminescu văzut de armeni, ediție îngrijită de Fabian Anton, editată în Ararat, 2000, pe care o puteți găsi în fondul de aur al Centrului Academic Internațional Eminescu. Textele cuprinse în această ediție au fost redate fără modificări majore, îngrijitorul ediției optând pentru transcrierea exactă a ortografiei din manuscrisele eminesciene.

Chirilă Maria, bibliotecar