28 apr. 2016

MANUSCRIS: EMINESCU OMUL VĂZUT DE CONTEMPORANI

Elena DABIJA,
director, CAIE
           
Colecţia eminesciană de la Centrul Academic Internaţional Eminescu, filială a BM „B.P.Hasdeu”, deține un manuscris întitulat Eminescu Omul văzut de contemporani: Note de lectură de Georgescu-Vîște, I scris în anul 1988.
            Domnul Georgescu-Vîște, I este din comuna Ghiroda Veche, județul Timișoara și a transmis acad. Mihai Cimpoi în anul 2002 acest manuscris, însoțit de o scrisoare, în care autorul mărturisește: Stimate Domnule Mihai Cimpoi, vîrsta și neputințele mă împiedică să-mi desfășor gîndurile în cee ce aș fi vrut să vă spun. Dar, în cîteva cuvinte, tot am să încerc. M-am născut cu El în brațe și muri tot cu El în brațe. În neputința de a-l cuprinde și de a-i fura taina artei sale, m-am resemnat citindu-L și meditînd asupra inegalabilei Sale opere. Numai că, parcurgînd aportul „eminescologilor” constat cu revoltă că aproape toți au scotocit opere peste opere, doar-doar or găsi un crîmpei de vers care să apară și la El: iată-L, L-am prins.
            Și cu asta, basta! Ba, i s-a scotocit și cît de îninsă îi era cultura, cu titluri în latinește, sanscrite ...
            Și cu asta ce-am realizat? Adevăratul Eminescu în astea e mare, în astea stă ascuns misterul său?
            Dumneavoastră, în Vol. VIII-a Corpuslului Eminescu-și în ceea ce înțeleg că ați mai scris, creați o nouă cale de cercetare și înțelegere, aceea de a-i descifra taina. Dar cum El reprezintă însăși taina pământului și sufletului românesc din negura paleoliticuluiși pînă va mai exista suflare românească – dar și peste a-L cuprinde și a-i dezlega taina înseamnă a te lupta cu stihiile. Dar asta e calea – și o alta n-o văd.
            Vă trimit un caiet cu Eminescu omul – văzut de cei care l-au cunoscut. Răsfoindu-l, vă veți da seama despre ce e vorba. Cum eu sunt cum sunt, n-ași mai avea nici pătere și nici elan să-l public. Trimiteți-l, fără frică de obligație Ba da – una prin „contra ramburs”, rugați Editura să-mi trimită, dacă au apărut, sau cînd apar, volumele Corpusului Eminescu: VI, IX și, ceva din tipăriturile dumneavoastră.
            Cu mulțumiri și bucuros de...cunoștință! 14 septembrie 2002. I,Georgescu Vîște.
Volumul are 389 de pagini și cuprinde: Sumarul, Prefață, Portretul fizic, Portretul psihic, Anexe, Bibliografie.
            Autorul I. Georgescu-Vîște în Prefață, datată cu 8 decembrie 1988, ne mărturisește despre dragostea sa față de poet scriind: De peste 60 de ani de cînd tot caut să-mi fixez chipul pământean al zeului meu-Eminescu. L-am privit în poze, și în primul rînd în cea din „tinerețe”, frumos și deschis către lume, cu ochii mari, visători privind „la steaua singurătății”, „înfășurat în manta-mi” apolinică, fruntea scăldată de raze, iluminată ca de o aureolă de sfînt...
            Portretul fizic cprinde capitolele Înfășurat în manta-mi, Ca melcul cu casa-n spinare, Adept a lui Bachus și pozele: Eminescu la 16 ani (1866), Eminescu la 18 ani (fotografie descoperită la Florești-Dolj în anul 1968 și a cărei autenticitate a suscitat controverse), Eminescu la Praga, (1869), Eminescu la București (1878, foto F. Duschek), Eminescu la Iași (1884, foto Nertov Heck), Eminescu la Botoșani (1887, foto Jean Bielig), Eminescu la ospiciul de la Neamț (1887, fotografie contrafăcută de Octav Minar), Masca lui Eminescu, față și profil  (din17.VI.1889 de Filip Marinescu), Mormîntul din Cimitirul Bellu.
            Dacă dorim să cunoaștem Portretul psihic al lui Mihai Eminescu, îl găsim descris în capitolele: Antecedente,Văzut de Titu Maiorescu și I.L.Caragiale, Copil, Elev, Duios și blînd, Vesel și trist, Discret-Modest, Singuraticul, Peripateticul, Melancolicul, Pesimistul, Indiferentul, Neliniștitul, Dezamăgitul, Voința, Îndrumătorul, Altruistul, Oamenii, Independent, Demn, Intransigent-Adevărul, Violent-Vehement, Scrupulosul, Animatorul-Omul de acțiune, Patriotul-Tribunul, Convorbitorul,În societate-Petreceri, Vocea, recitatorul, Cîntărețul, Vorbe tipice-expresii favorite, Prieteni și cunoscuți, Iubirea, Conștient de menirea sa, Cultura, Cum scria, Limba, Religia, Nervum rerum gerendarum,Bolnavul, Detractorii, Elogiul Poetului.
            Autorul este foarte documentat și ne transpune fragmente din amintirile și scrierile celor care i-au fost prieteni, l-au cunoscut, au studiat viața și opera lui Mihai Eminescu: T. Maiorescu, I.L. Caragiale, Șt. Cacoveanu, Th. Ștefanelli, I. Negruzzi, I. Slavici, G. Călinescu, P. Constantinescu, Z. Dumitrecu-Bușulenga, M. Eliade, V. Eftimiu, G. Ibrăileanu, N. Iorga, Karassy Endre, Al. Philippide, M. Ralea, M. Sadoveanu, V. Streinu, Maria Teresa-Leon, Rafael Alberti, I. Teodoreanu, G. Ungaretti, I. Vulcan, A. Xenopol, D. Zamfirescu, T. Arghezi,
În volum sunt decupate fragmente originale din diferite surse tipărite.
            În Anexe găsim: Scriitori, Scrisori, Medicii bolnavului, Diagnosticul. Este anexat un document de valoare Câteva date asupra ultimelor zile ale Poetului Mihail Eminescu de Dr. V. Vineș, Sef de lucrări la clinica neuroligică din București. Acest document este Extras din „România Medicală” datat cu 1 iunie 1931 și editat de Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A., Strada Anghel Saligny, 2 din București în anul 1931. Este și un autograf pe acest Extras semnat de Dr. V. Vineș. Este un document veridic pentru a cunoaște despre ultimele zile ale vieții lui Mihai Eminescu: martie-iunie 1989.
            În compartimentul Bibliografie autorul enumeră sursele studiate din care a extras informații veridice.
            Volumul Eminescu Omul văzut de contemporani: Note de lectură de Georgescu-Vîște, I este un omagiu adus Luceafărului Poeziei și o muncă titanică a unui împătimit de Mihai Eminescu. Vă invit să vă documentați din această carte rară și prețioasă la Centrul Academic Internațional Eminescu.