15 apr. 2016

PAUL GOMA - ARTA REFUGII. O COPILĂRIE TRANSILVANĂ

PAUL GOMA – LIBERTATEA SPIRITULUI SE POATE ÎNVĂȚA

     
Întâlnirile cu poeți, scriitori și alți reprezentanți ai culturii naționale dintotdeauna au fost binevenite și mult așteptate de cititori, dar și de lucrătorii Centrului Academic Internațional Eminescu. Ele ne îmbogățesc spiritual și intelectual, iar cunoștințele acumulate ne ajută să organizăm manifestări cultural-artistice și mai interesante și mai pline de sens. Un ciclu de activități în acest sens presupune și programul Chişinăul citeşte, inaugurat  de Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, care a luat amploare. Recent am organizat împreună cu doamna Nina Corcinschi, doctor în filologie, conferenţiar universitar, director adjunct la Institutul de filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova şi elevii clasei a X-a de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, însoţiţi de profesoara de fizică, doamna Elena Sîrbu o conferință în care am discutat despre viața și activitatea literară a lui Paul GOMA, oprindu-ne mai amănunțit la cartea scriitorului Arta refugii, O copilărie transilvană (o carte autobiografică), care a fost introdusă în programul sus numit. Le-am prezentat și alte cărți din creația autorului: Culoarea curcubeului'77, Basarabia, Roman intim, Din calidor...Am făcut o incursiune în biografia lui Paul GOMA, punctând unele momente: s-a născut în Basarabia într-o familie de învăţători români. Odată cu căderea Basarabiei fostei U.R.S.S., în urma Pactului Molotov-Ribentrop, familia Goma s-a refugiat în România. Cunoscut disident din timpul României comuniste, supranumit un Soljeniţin român (numit astfel de Eugen Ionesco, membru al Academiei Franceze), el s-a distins şi pentru extremismul şi antisimetismul virulent din scrierile sale. Un mare militant anticomunist, a fost omul, care s-a opus, aproape singur unui regim dictatorial, după ce fusese deja, de tânăr, deţinut politic şi apoi deportat. A fost silit de securitate să plece din România. Un destin greu, dar plin de demnitate, curaj şi mândrie de neam. La întrebarea retorică, Ce ești?, Paul  Goma răspunde: ...Întâmplător, sunt scriitor. Prin structură, prin educaţie, formaţie, întâmplător gândesc, acţionez potrivit unui cod moral... Am învăţat, acasă, să fiu pentru bine şi împotriva răului - orice culoare ar avea, idiferent dacă poartă în frunte svastica ori secere-şi-ciocan... Invitata noastră, doamna Nina Corcinschi, o persoană foarte versată și abilitată, o bună cunoscătoare a operei lui Paul Goma, mai mult decât atât, vecină cu satul de baștină a scriitorului, Mana, Orhei, a venit cu multe detalii și amănunte din biografia acestui mare Om, care nu cunoaște și nu face compromisuri cu nimeni și pentru nimic. Încă din tinerețe s-a arătat un spirit contestatar. Fiind elev în clasa a X-a la Liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu este convocat de Securitate și reținut pentru opt zile, apoi exmatriculat din toate școlile din țară, fiind acuzat pentru idei anticomuniste. Mai târziu a fost arestat și acuzat pentru tentativă de organizare de manifestare ostilă, apoi condamnat la doi ani de închisoare corecțională, pe care a executat-o la Jilava și Gherla. Cu multe zbateri absolve liceul, apoi neputându-se reînmatricula în anul III la Institutul Mihai Eminescu, susține din nou examene de admitere la facultatea de filologie a Universității din București. Publică romanul Ostinato, în Republica Federativă Germană, la editura Suhrkamp, pe care cenzura i-l ciopârțise în țară. Colaborează cu postul de radio occidental Radio Europa Liberă, unde trimite o scrisoare deschisă lui Ceaușescu și guvernului României, în care cerea respectarea drepturilor omului în România, în consecință, a fost permanent urmărit, apoi arestat și bătut la Securitate… Exclus din lista membrilor Uniunii Scriitorilor, lipsit de cetățenia română, expulzat în Franța fără surse de existență, mereu sub urmărire și departe de casă, Paul Goma a rămas același militant pentru dreptate și adevăr, fiind un exponent viu al istoriei dramatice a românilor din Basarabia, dar și din întreaga Românie. Ajuns la 80 de ani și-a recăpătat cetățenia română, cetățenia Republicii Moldova,  dar nu și liniștea, locuiește la Paris, dar tot privit cu un fel de teamă

 Dna Corcinschi i-a provocat pe liceeni la  o discuţie, deloc simplă, care cere cunoştinţe, documentare în problemă, i-a îndemnat să-i citească cărţile care reflectă istoria adevărată a românilor basarabeni. Tinerii i-au adresat mai multe întrebări, în special despre istoria acestui meleag, care este direct legată și deschis reflectată în opera scriitorului. Bucură mult faptul, că avem tineri care gândesc, pun întrebări, caută răspunsuri. Elevii au primit numai cuvinte de laudă de la doamna profesor, ei la fel    și-au exprimat mulțumirea și satisfacția pentru cele auzite, solicitându-i și alte întâlniri. Doamna doctor în filologie a ținut să ne lase câteva cuvinte în Cartea de Onoare a bibliotecii: Întâlnirea de azi, cu genericul Paul Goma…mi-a produs o satisfacție dublă: am cunoscut-o pe doamna Larisa Arseni, o prezență elegantă și de o cultură aleasă, și pe elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, însoțiți de dna profesoară Elena Sîrbu. M-a bucurat faptul că a fost o discuție vie, cu un circuit de idei, de opinii, cu feedback eficient. Sper că am reușit să-i apropiem pe elevi de creația lui Goma să le suscităm curiozitatea pentru scrierile ilustrului nostru compatriot. Iar pe viitor voi reveni cu plăcere și pentru alte întâlniri la Centrul Academic Internațional Eminescu (Nina Corcinschi, 14.04.2016).


Larisa Arseni. Colaboratoare la CAIE.
Maestru în artă.