26 mai 2016

CONFERINȚĂ: IN MEMORIAM ANATOL CODRU


Elena DABIJA,
director, CAIE

„Toate-s citire sacră și cazanii
Toate-s un fel de-a zice despre noi”
(Anatol CODRU)
          
La conferința In memoriam Anatol Codru: 80 de ani de la naștere (1 mai 1936-17 august 2010), organizată la Centrul Academic Internațional Eminescu, au venit oaspeți dragi și tineri dornici de cunoaștere și cercetare. Ne -a onorat cu prezența doamna Ecaterina Barbu, soția domnlui acad. Anatol Codru. În sală au fost organizate expozițiile Anatol Codru – eseist, traducător, regizor de film, academician; Donația acad. Anatol Codru; prezentat filmul documentar Mihai Eminescu, regizor Anatol Codru. 
Elena DABIJA, director CAIE, a salutat publicul și a prezentat comunicrea Anatol Codru – un îndrăgostit de Eminescu și piatră, apoi au urmat comunicările liceenilor din clasa a X-a de la L. T. „Traian” însoțiți de profesoara Elena PARAȘCIUC și bibliotecara Tatiana CUCEREAVÎI: Anatol Codru – OMUL de Beatrice ROADEDEAL; Sublimul și autenticitatea metaforei în poezia lui Anatol Codru de Victoria BUTUC; Anatol Codru – cel mai mare poet transnistrean român al secolului XX de Valeria CARAMAN; Anatol Codru – cineastul îndrăgostit de Eminescu de Irina ROIBU. Tema Motivul Nunții în opera lui Anatol Codru a fost scrisă de doamna Victoria FONARI, scriitoare, doctor în filologie, conferențiar universitar la Catedra Literatură română și teorie literară, Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova, dar a fost prezentată de studentele Rodica URSU și Nina BEJAN, care au descoperit Centrul Academic Internațional Eminescu și au scris în Cartea de onoare mesajul: Am rămas impresionată și nespus de remarcată de faptul, că la această întâlnire de suflet cu opera lui Anatol Codru, am întâlnit oameni de excepție, cum ar fi Ecaterina Barbu, Elena Dabija, Lucia Țurcanu, dar și un grup de tinere talente de la L.T. „Traian”. Vă mulțumesc pentru această ocazie oferită, de a descoperi talentele neamului nostru Anatol Codru – omul ce a înveșnicit piatra. Cu drag și cu respect Rodica ursu. jurist, studentă an. III, Fac. Litere USM. 24.05.2016”.
          Cu scuze de rigoare, că nu poate fi prezent la eveniment, domnul Constantin RUSNAC, compozitor, scriitor, Secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO ne-a rugat să citim acrostihul dedicat domnului Anatol Codru publicat în cartea sa Portrete în timp și să oferim fiecărui participant o fotocopie.
          Prezentă la eveniment a fost și doamna Marcela MARDARE, scriitoare, director la Editura PONTOS, care a editat cărtea Ecaterinei BARBU Jumătate de veac cu Anatol Codru: Povestea dragostei noastre, a vorbit despre personalitatea Anatol Codru accentuând că Orice rând se merită să fie editat.
          Lucia ȚURCANU, doctor în filologie, critic literar, redactor la Editura ARC, Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova a prezentat și vorbit despre cartea editată recent Orga de piatră. Dumneaei s-a axat pe selectarea poeziilor incluse în carte și cum a descoperit poezia lui Anatol Codru, variantele poeziilor care mereu sunt în ascensiune.
          Soția Ecaterina BARBU a dat frâu amintirilor: cum au făcut cnoștință, cum s-au căsătorit, despre viața de familie, despre Anatol Codru scriitorul, regizorul, sculptorul, soțul, tatăl, prietenul. A accentuat și modestia de care a dat dovadă omul Anatol Codru, a vorbit despre cartea care a scris-o Jumătate de veac cu Anatol Codru: Povestea dragostei noastre, mulțumind tuturor care au contribuit financiar și moral. Dumneaiei a rămas profund mulțumită de conferința organizată și îndeosebi de tinerii, care au sensibilizat creația lui Anatol Codru.

          Doamna Maria CHIRILĂ, bibliotecară la CAIE, a recitat acrostihul Anatol Codru și a prezentat colecția de documente scrise de Anatol Codru și despre dumnealui cu genericul Carte frumoasă, cinste cui te-a scris.
          Doamna Ecaterina BARBU a făcut un gest generos și a dăruit celor prezenți cărțile domnului Anatol Codru dorindu-le să descopere tainele creației poetului.   
          Cu amintiri frumoase de-o viață au venit colegele și prietenele familiei Codru
          A urmat un moment emoțional poetic prezentat de liceenii de la L. T. „Traian” cu genericul N-am venit să fur din pom, Am venit să vă fiu om....
          Domnul Andrei VIZIRU, redactor prezentator la Compania Radio Moldova, a înregistrat mai multe comunicări și a intervievat participanții, astfel evenimentul va fi mediatizat.
A fost o armonie de cărți, emoții, film, dedicații, lacrimi, amintiri frumoase, interviuri și ploaie curată afară... Suntem mulțumiți că Anatol Codru a fost și rămâne omul de omenie, care ne-a adunat în această zi datorită moștenirii lăsate CREAȚIA SA și va dăinui peste vreme ca PIATRA.
Poetului nu-i ajung cuvinte,
I-ar mai trebui și cuvintele
Care încă nu-s,
Dar nici atunci
N-ar putea spune
Cee ce are de spus. 
                                                         Simion GHIMPU.