31 mai 2016

EMINESCU ȘI HISPANISMUL


Maria Chirilă, bibliotecar
Un eveniment inedit pentru istoria de aproape două decenii a Centrului Academic Internațional Eminescu a avut loc pe 26 mai, 2016. Evenimentul e o parte componentă a unui ciclu integru de activități ce vizează opera Marelui Poet al neamului nostru. De data aceasta istoricul eveniment a fost dedicat locului și rolului operei eminesciene în lume. Conferința sub genericul EMINESCU ȘI HISPANISMUL a adunat numeroși admiratori ai operei Poetului, dar și savanți hispaniști, profesori universitari, traducători profesioniști de literatură hispanoamericană, studenți hispaniști, elevi și profesori de la liceul teoretic Miguel de Cervantes. Printre ei au fost dl Sergiu Pavlicenco, doctor habilitat, cunoscut savant în domeniu literaturii hispanoamericane și universale, d-na Angela Roșca, doctor conferințiar, d-nul Mihai Chirilă, conferențiar în Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală a USM, cunoscuta traducătoare a unui șir de opere ai multor scriitori peninsulari și latinoamericani, d-na Valentina Buzilă.
            O mostră de înaltă apreciere în lume a operei eminesciene a constituit lansarea de către chilianul Mario Castro Navarrete a cărții sale Poesias escogidas
(II ediție), ce conține peste 50 poezii ale lui Mihai Eminescu traduse în limba spaniolă.
            Evenimentul a fost deschis de către d-na Elena Dabija, managerul Centrului Academic Internațional Eminescu, care le-a prezentat oaspeților cartea de vizită a centrului, a relatat despre istoricul şi activitatea lui pe parcursul a 16 ani de la fondare.
            O trecere în revistă a relațiilor literare, a traducerilor versului eminescian în limba spaniolă, influenței marii literaturi spaniole asupra celei române a fost făcută de către dl Sergiu Pavlicenco.
            În luarea sa de cuvânt dl Mario Castro Navarrete a mulțumit colaboratorilor Centrului Academic Internațional Eminescu și celor prezenți la eveniment. Traducătorul și-a exprimat admirația pentru opera marelui poet, a explicat motivele și criteriile de selectare a versurilor traduse. Dl Navarrete s-a oprit detaliat la procesul de traducere, la dificultățile lingvistice și stilistice întâlnite în acest proces.  
            Despre dificultățile traducerii și gradul de fidelitate a traducerii dintr-o limbă în alta și-a expus opiniile dl Mihai Chirilă. Și-a exprimat regretul pentru absența în țara noastră a unor tradiții, dar și a pregătirii traducătorilor de texte literare.
            
         Un fenomenolog al receptării operei eminesciene este dl Dumitru Copilu-Copillin, savant - spune în continuare d-na Maria Chirilă, bibliotecară. Lucrarea Eminescu Universalul identifică, prelucrează și evaluează sursele eminesciene și ne oferă enunțul statistic, ecoul operei eminesciene în publicații și on-line în 80 de limbi, iar prin traducerile automate în 56 de limbi în circa 250 țări.
            Oaspeții au rămas impresionați de cele auzite, și-au exprimat dorința de noi întâlniri.
    Iată ce ne-au scris în cartea de onoare.
Con mucho efecto fu esta nueva vizita al Centro Eminescu.
Cu multă afecțiune în această nouă vizită la Centrul Eminescu, sper să fie și mai multe.
Mario Castro Navarrete

Am venit în acest templu eminescian cu o ocazie plăcută: încă o versiune spaniolă a poeziei lui Eminescu în tălmăcirea lui Mario Castro Navarrete. Îl felicit pe traducător și mulțumiri acestui centru cultural pentru aceste clipe plăcute sufletului.
Sergiu Pavlicenco