16 iul. 2016

Despre Chișinău cu dragoste și dăruire

Chişinău : enciclopedie / ed. : Iurie Colesnic. - Chişinău : Museum, 1997. - 569 p. : foto
      Este o carte despre orașul Chișinău, conținutul fiind cu un caracter enciclopedic. Pentru a simplifica căutarea materialelor, articolele au fost plasate în ordine alfabetică. Au fost incluse articole despre teatru, literatură, muzică, arte plastice ș.a. Această lucrare este la a doua ediție, respectiv face o încercare de a sistematiza informațiile legate de oraș. Dacă în prima ediție a enciclopediei Chișinău, editată în anul 1984, s-a pus accent pe edificarea imaginii capitalei, în această ediție, accentul a căzut pe două componente primordiale: oamenii și arhitectura.
În enciclopedie sunt abordate următoarele subiecte: Chișinău – trecut, prezent și viitor; Chișinău – scurtă sinteză istorică, textul propriu-zis (A–Z);cronologie; bibliografie generală; autori și planșe-imagini.
La fiecare compartiment sunt incluse imagini ce fac referință la arhitectura și/ori autori.  

Colenic, Iurie. Chişinăul din amintire / Iurie Colesnic ; Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" ; Kulikovski, Lidia, pref. -Chişinău : Grafema Libris : Ulysse, 2011. - 526 p. : foto

     Volumul Chișinăul din amintire face referință la o cunoaștere mai bună a istoriei Chișinăului: trecut și prezent, prezentându-ne diverse aspecte cum ar fi administrație publică, cultură, educație, personalități. După cum afirmă și autorul „a scrie despre Chișinău este extrem de dificil. Cum să prezinți o localitate, o urbă ridicată de către voia sorții la rangul de capitală a unui stat, când în negura trecutului sunt zeci, sute și mii de ani de istorie care până astăzi rămân nedescifrați”. Lucrarea începe cu o referință la mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (biografie și activitate), primul guvernator al Basarabiei, arhitectul Alexandru Bernardazzi, primarii de Chișinău, directori de licee, precum Liceul „Principesa Natalia Dadiani”, Seminarul Teologic, Toma Ciorbă, ctitorul medicinei din R. Moldova etc. Toate aceste informații fiind cuprinse în Chișinăul din amintire.Sunt capitole ce fac referințe la barierele Chișinăului (Căușeni, Bender, Dubăsari), Primăria Chișinău (se dă listele primarilor orașului Chișinău, în ordine cronologică din anul 1831 până în prezent), Catedrala „Nașterea Domnului” (e prezentat un scurt istoric al catedralei), Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt (istoria instalării), monumentele dispărute: monumentul lui Alexandru al II-lea, Monumentul celor trei martiri, monumentul Unirii etc., morile Chișinăului, ultimul tramvai etc. Fiecare capitol include fotografii de epocă ale monumente și persoanelor amintite. 

Colesnic, Iurie. Chişinăul şi chişinăuienii / Iurie Colesnic ; pref. Lidia Kulikovski. – Chișinău, 2012. - 600 p.: foto.
„Chişinăul şi chişinăuienii” aduce în prim-plan oameni care au locuit, au tranzitat ori s-au aflat pentru o scurtă perioadă în capitala Basarabiei. Iurie Colesnic scoate din închisoarea uitării personalităţi care pot fi adevărate exemple pentru generaţiile prezente, iar modul în care autorul îşi prezintă personajele istorice nu poate servi decât deliciului lecturiişi curiozităţii ori cărui cititor îndrăgostit de Chişinău. Găsim în carte personalităţi condamnate la uitare de istoriografiile regimurilor totalitare. Câteva portrete sunt înduioşătoare, pentru că, din când în când, Iurie Colesnic se apropie sufleteşte de unele personalităţi, le înţelege destinul. Fețele Chișinăului de altădată: aici îl găsim pe fotograful I. Kondrațki, imortalizând imagini în anul 1889; Varfolomei – boier; automobilele Sfatului Țării etc. Ambasadorii pe care i-am avut: sunt incluși diplomații basarabeni, printre care Anatolie N. Krupenski, Gheorghe Balș, Ion Pelivan; Din galeria celebrităților care au vizitat Chișinăul: Mstislav Dobujinski, Henri Barbusse, Liviu Rebreanu etc.; Personalități care au salvat Chișinăul: pictorul român I. Teodorescu-Sion, poetul Ion Minulescu, istoricul literar Augustin Z. N. Pop, Perpessicius.
Printre cele 600 de pagini ale cărţiise se găsesc, de asemenea, peste 400 de fotografii, ce reprezintă pasaje despre atmosfera care a dominat cândva în Chişinău.
 Chișinăul în literatură : Antologie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău: „Grafema Libris”, 2011. – 575 p.

     Antologia Chișinăul în literatură constituie o selecţie a lucrărilor literare dedicate oraşului Chişinău, făcută în baza fondului de carte al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Volumul a apărut la Editura „Grafema Libris”, în anul 2011. Are 575 de pagini şi a apărut în 575 de exemplare, exact la 575 ani marcaţi de Chişinău de la prima atestare documentară.
Culegerea cuprinde o selecţie de texte literare a 130 de scriitori: români, ruşi, evrei, ucraineni, bulgari, găgăuzi (85 în limba română şi 45 în alte limbi), dedicate Chişinăului în ultimele două secole. Culegerea este prefaţată cu un cuvânt omagial  adus de Primarul General Dorin Chirtoacă şi două studii introductive: O contribuţie deosebită la zestrea culturală a Chişinăului, semnat de Lidia Kulikovski, directorul general al BM „B.P. Hasdeu” şi Scriitorul şi oraşul: două vase comunicante, semnat de publicistul Vlad Pohilă. Materialele din culegere sînt aranjate în următoarele compartimente: Poezie; Proză. Eseu; Versuri cîntate; Chişinăul în alte limbi şi Utilizatorii BM despre Chişinău. Capitolul Utilizatorii BM despre Chişinău, include eseuri dedicate Chişinăului, selectate din textele prezentate la Concursul de microeseuri Chişinăul în 575 de cuvinte, anunţat la începutul anului 2011 de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Autorii textelor din antologie sunt plasaţi în ordine alfabetică, iar la sfârşitul textului urmează bibliografia documentului din care a fost preluat. Volumul este însoţit de două indexuri: Indexul de nume, ce include nume de autori (poeţi, prozatori, eseişti, compozitori), precum şi nume de alte personalităţi notorii menţionate în lucrare şi Indexul de titluri, care include lista textelor publicate.

 Chişinăul în pictură : (peisaje, portrete) : Cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” ; alcăt.: Taisia Foiu, Ludmila Toma ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Chișinău: S. n., 2012. (Tip. „Elena-V.I.”). – 178, [32] p. : fot.
Catalogul-bibliografie Chişinăul în pictură: peisaje, portrete, editat către aniversarea a 135-a a Bibliotecii Municipale, este un nou proiect al acestei instituţii de cercetare, identificare şi promovare a patrimoniului cultural al oraşului nostru, în continuarea publicaţiilor Chişinăul din amintire, Chişinăul în literatură,  Creatori de ex-libris basarabeni, Bibliografia Municipiului Chişinău etc.
Scopul bibliografiei-catalog rezidă în reunificarea lucrărilor create de artiştii plastici pe parcursul a 110 ani, localizate în diferite colecţii, muzee, centre expoziţionale, galerii de artă ale oraşului. Materialele din catalog se referă la perioada 1902-2012 şi includ 131 de pictori de diferite generaţii şi naţionalităţi care lucrează în variate stiluri ale artelor. Toate lucrările sunt axate pe un singur subiect – Chişinău – realizate în genurile plastice: peisaj şi portret. Au fost identificate 1395 de creaţii, bibliografia selectivă incluzând 1331 descrieri. 325 de personalităţi ale oraşului sunt redate pe pânzele pictorilor (savanţi, scriitori, artişti, pictori, compozitori, medici, învăţători, sportivi, muncitori). E greu de enumerat câte locuri ale oraşului au inspirat pictorii în realizarea creaţiilor lor: (străzi ale oraşului vechi, curţi, case, biserici, parcuri, construcţii etc. Vedem Chişinăul dimineaţa, la amiază, seara şi noaptea, în toate anotimpurile… la răsărit de soare şi în amurg, când plouă şi când zăpada cade.
Compartimentul Reproduceri (47 de tablouri), adaugă valoare la perceperea lucrărilor artiştilor interesaţi de tema Chişinăului şi a locuitorilor lui. Mini-albumul reflectă diversitatea expresivităţii artistice şi, într-o anumită măsură, trăsăturile specifice ale oraşului şi ale oamenilor care reprezintă gloria lui.
Catalogul-bibliografie are un aparat auxiliar ce facilitează accesul la informaţie: Abrevieri, Lista reproducerilor, Indexul personalităţilor pictate, Indexul locurilor pictate, Indexul de nume.
 Halippa, Ioan. Chișinăul pe vremea lui Pușkin (1820-1823) cu 333 de intersecții de Lică Sainciuc  / Ioan Halippa, Lică Sainciuc. – Chișinău: Cartier, 2011. – 224 p.

     Lucrarea include un comentariu minuțios al ediției Orașul Chișinău pe timpul aflării aici a lui Aleksandr Sergheevici Pușkin 1820-1823, cu portretul poetului și planul orașului, tipărită în 1899, autor Ioan Halippa. Drept suport topografic (cel mai vechi) pentru lucrare a servit Harta lui Fedorov din 1834, care era, de fapt, un proiect.
Cartea cuprinde informaţii interesante despre: împărțirea Chișinăului în sectoare, barierele din Chișinău, populația Chișinăului din punct de vedere etnic, bisericile din oraș, casa Cațică, loja masonă, casa Crupenski, Casa Mille, Casa Etner, vizita împăratului Aleksandr I, Monumentul lui Orlov, Mălina Mică ş.a. Lucrarea conţine o serie de fotografii, iar textul este în limbile română și rusă
Sainciuc, Lică. Chișinăul ascuns sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraș : [album] / Lică Sainciuc. – Chișinău : Lumina, 2014. – 160 p.
„Cartea conține o suită de imagini și texte minimaliste despre un Chișinău mai mult personalizat decât cel pretins a fi comun. Autorul reia subiectul unor intersecții în timp și spațiu ale străzilor și caselor, reunite într-o schemă ce ține de primele vetre, apoi de cele două domenii mănăstirești de altădată (Galata și Sfânta Vinere), extinse în continuare pe parohii, piețe, cimitire, mahalale și case de referință. Peste acest concept, realizat în multe fotografii, hărți și desene, autorul aplică dinamismul halucinant al toponimiei orașului văduvit de elementul medieval și al străzilor ce se întrezăresc încă printre noile și mai noile construcții și planificări.