19 iul. 2016

DIALOGURI EMINESCIENE CONSTRUCTIVE ON-LINE


Elena DABIJA,
director, CAIE

            Echipa Centrului Academic Internațional Eminescu informează utilizatorii pe reţelele de socializare despre activitatea bibliografică şi ştiinţifică, noutăţile editoriale, manifestările culturale, personalităţile invitate, astfel susţinem şi un dialog on-line cu mulţi admiratori ai culturii naţionale şi a lui Mihai Eminescu. Primim mesaje de mulţumire şi de apreciere pentru activitatea care o prestăm, stabilim relaţii de colaborare şi vizite de lucru, dar cel mai îmbucurător este faptul că ne expediază lucrări integrale cu conţinut eminescian cu dreptul de a fi consultate de către toţi utilizatorii.
            Aş nominaliza lucrarea de diplomă întitulată Scriitorul Mihai Eminescu în programele şi în manualele şcolare expediată de dl Ionel Neagu, care are următorul conţinut: Argument; Tabel cronologic; capitolele 1-7 întitulate: Viaţa lui Mihai Eminescu, Profilul scriitorului Mihai Eminescu; Universul artistic eminescian; Eminescu în slujba şcolii; Programele şi manualele şcolare; Scriitorul Mihai Eminescu în programele şi în manualele şcolare pentru învǎţǎmântul gimnazial, Scriitorul Mihai Eminescu în programele şi în manualele şcolare pentru învǎţǎmântul liceal; Concluzii; Bibliografie şi Anexe.
            În argument autorul lucrării scrie: „S-au scris multe despre Eminescu şi în diferite împrejurări. Literatura de studii eminesciene, ediţiile critice şi populare ale operelor sale sunt nenumărate. Creaţia «poetului nepereche» a fost şi este analizată din toate punctele de vedere şi cu mijloace dintre cele mai variate, astfel încât cu greu s-ar mai putea găsi ceva de spus despre cel mai mare poet al românilor. Suntem cu toţii de acord că a scrie despre Eminescu cere un curaj imens. Cu toate acestea, interesant, şi de ce nu? – necesar, este şi modul în care poetul este tratat în programele şi în manualele şcolare. Vom putea să apreciem, în urma parcurgerii acestei modeste lucrări, în ce măsură s-a dat geniului naţional posibilitatea de a bucura şi de a îmbogăţi sufletele elevilor noştri. Este sau nu Eminescu „ameninţat” cu uitarea şi dezinteresul? Această ultimă întrebare nu şi-ar avea rostul, dacă această soartă nu ar fi avut-o poeţi remarcabili ca George Coşbuc, Ion Minulescu, George Topârceanu ş.a.
            Ca naţiune în mijlocul căreia s-a născut genialul poet, avem datoria să demonstrăm că ştim să-i apreciem opera şi în faţa generaţiilor care vin. Acest lucru se poate întâmpla în primul rând prin intermediul manualelor şcolare şi al dascălilor de specialitate, cei mai în măsură să-i conştientizeze pe tineri de valoarea operei poetului. Din păcate nu întotdeauna găsim în manualele opera lui Mihai Eminescu abordată aşa cum se cuvine, dar mai ales metodic analizând abordarea ei, în virtutea cerinţelor noilor programe, nu corespunde cu acestea. De la clasele V-VIII până la liceu, programa solicită realizarea de eseuri în examenele pe care absolvenţii trebuie să le susţină. Aceste eseuri au ca principală cerinţă – încadrarea unei opere în gen, în acest caz în genul liric.
            Manualele abundă de exerciţii, dar nu explică elevilor o metodă concretă de realizare a acestor demonstraţii, fiecare fiind tentat să le facă cum doreşte, dar mai ales să le confunde cu comentariile literare care se realizau în învăţământul tradiţional sau în cazul genului epic. În acest sens, oferim un model aplicat la clasă cu rezultate care permite elevilor dezvoltarea creativităţii, evidenţierea aportului personal şi sistematizarea informaţiei prin asimilarea în ordine gradată din punct de vedere al dificultăţii a informaţiei.
            O altă carenţă pe care această lucrare se străduieşte să o evidenţieze este faptul că unele manuale nu abordează opera eminesciană sau o abordează prea puţin. Tocmai de aceea, în centrul abordării acestei lucrări, se află manuale şcolare care se apropie de standardele pe care le impune predarea în şcoală generaţiilor care vin a operei eminesciene.”
            Autorul a consultat lucrări de referinţă ale literaturii române, articole şi numeroase aprecieri ştiinţifice. Fiind o lucrare de diplomă realizată la disciplina Metodica predării limbii şi literaturii române, a cercetat programele de limba şi literatura română pentru clasele V-XII, precum şi un număr edificator de manuale şcolare în vigoare. Lucrarea include şi două planuri de lecţie vizând predarea-învăţarea poetului Mihai Eminescu la diferite clase.
            O corespondenţă productivă avem cu domnul Cristian Petru Bălan (născut 27 iunie 1936, Sibiu) este un prozator, poet, dramaturg, publicist, editor, traducător şi artist plastic român stabilit în Statele Unite ale Americii; profesor, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România şi al Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi Arte. Dumnealui ne-a mărturisit că a purtat o bogată corespondenţă cu Dumitru Panaitescu-Perpessicius, cu poeta Otilia Cazimir, cu Gheorghe Eminescu, nepotul poetului Mihai Eminescu.
            În 1967, Studioul Cinematografic Bucureşti i-a achiziţionat scenariul de film Geniu sublim, conceput cu doi ani înainte, care descrie viaţa zbuciumată a lui Mihai Eminescu, de la naştere până la tragica lui moarte, proiectându-se realizarea unui film după el. Însă proiectul nu a fost realizat. Recent am primit prin e-mail o scrisoare de la domnul Petru Bălan în care îşi împărtăşeşte gândurile despre dragostea faţă de marele geniu al poeziei româneşti şi visele nerealizate încă, ne-a expediat acest eseu, care este în colecţia CAIE şi este publicat pe blog: http://centruleminescubm.blogspot.md/2016/02/ geniu-sublim-eminescu.html.
            Un alt mesaj am primit de la domnul Alexandru Soficaru din Bucureşti, un admirator, care apreciază on-line activitatea CAIE: „ Mulţumesc pentru accept! Îmi place Eminescu nespus de mult, ca şi tot ce înseamnă literatura română! La rândul meu am, până acum, două volume de versuri, un volum dedicat pompierilor militari si unul despre viaţa de zi cu zi a unor pensionari bucureşteni! Sper să ajung la Chişinău, este o dorinţă mai veche a mea! Şi sper, ca anul acesta, să lansez un nou volum. O poveste de dragoste! O seară frumoasă şi un an plin de realizări!”
            Cercetând mai multe studii eminesciene de ultimă vreme o concluzie ar fi: extrem de îmbucurător faptul, că numărul tinerilor eminescologi sporeşte considerabil de la un an la altul şi că mulţi dintre ei au curajul să debuteze chiar cu studii privind opera lui Eminescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Util Interesant Distractiv