10 oct. 2016

ALĂTURI DE TRAIANUS, OMUL CU DOUĂ DUMINICI

                                                                                                Elena Dabija, director CAIE
La 9 octombrie, în incinta Centrului Academic Internațional Eminescu, a avut loc lansarea a 17 volume de poezii și aforisme semnate de Traianus (Traian Vasilcău) și traduse în 18 limbi de către  60 de specialiști din 15 țări.
Proaspătul laureat al Premiului Național a fost felicitat la începutul evenimentului de dna Elena Dabija, directorul Centrului și de poetul și militantul cultural Laurian Stănchescu, cel care i-a adus de la București o coroană simbolică din frunze de laur.
În continuare autorul a prezentat blocul Francez, care conține 6 volume traduse din limba română, după care scriitoarea Ana Onică s-a pronunțat asupra valențelor poeziei lui Traianus într-un timp fără cultură majoră.
Natalia Pîntea din Ungheni a recitat, deosebit de emoționant, 3 poezii din creația autorului, iar poetul și semnatarul prezentării grafice a celor 17 volume, dl Victor Cobzac, a destăinuit sălii pline cum s-a produs întîlnirea sa cu poetul Traianus.
În continuare autorul serii a citit din Blocul German, care conține 3 volume. Interpreta Stela Simona a cîntat admirabila piesă scrisă pe versurile autorului “Te aștept, Iubire,-n viața mea”, iar scriitorul Ion Cuzuioc a afirmat că familia lui Traianus e cetatea lui, cea a unui Sisif al Poeziei.
Poeta  Renata Verejanu  l-a încurajat pe autorul nostru să scrie, fiindcă este un poet adevărat și l-a sărutat cu un buchet de crizanteme albe, iar interpretul Iulian Caranfil l-a înduioșat pe poet cu Melancolia cîntecului său.

Poeta și traducătoarea Alla Korkina a prezentat poezii din volumul tălmăcit în limba rusă, afirmînd că poezia lui Traianus copleșește inima prin Metaforă și Sens, deși trebuie să ai o chemare și-o pregătire aparte ca s-o poți traduce. Artistul Valeriu Mocanu a strălucit prin cîntecele sale purtînd filonul național-patriotic, unul dintre care a fost scris pe versurile noi ale lui Traianus.
Blocul Englez a fost ilustrat prin 2 volume, după care compozitorul, poetul și Secretarul general al Comisiei Naționale pentru UNESCO,  dl Constantin Rusnac  a  realizat un portret al celui care a fost în prim-planul serii de 9 octombrie.
Poetul și cantautorul Mihai Doloton de la Călărași a interpretat la acordeon o lucrare inedită pe versurile poetului, iar epigramistul și caricaturistul Ștefan Agachi din Ștefan-Vodă a înviorat atmosfera printr-un ciclu de epigrame și parodii inspirate de creația poetului.
Criticul literar  și poeta Lidia Gonța-Grosu a prezentat un fragment din studiul amplu consacrat Trilogiei Psalmodice „Regăsit în Cer”, apărută la Iași în 2009, după care a urmat Blocul Italian, constituit din 3 volume, exemplificat cu lux de argumente de traducătoarea și profesoara  universitară Veronica Vîrtosu.
Academicianul Nicolae Dabija a transmis salutul Domniei Sale prin telefon, iar profesoara și scriitoarea Veronica Pîrlea-Conovali a evidențiat caracterul poeziilor lui Traianus, care luptă contra imbecilizării societății de către curentul textualismului galopant al cotidianului.

În continuare a fost prezentată cartea tradusă în limba turcă și tătară crimeeană, iar poetul și traducătorul de limbă bulgară Gheorghi Barbarov a evidențiat modalitatea apropierii sale de creația lui Traianus. Pentru a intra în posesia volumului de poezie multilingvă, în mod special scriitorul și traducătorul de limbă găgăuză Todur Zanet  a sosit de la Vulcănești, iar scriitorul Laurian Stănchescu---a adus cu el pămînt din pămîntul de la baștina lui Brîncuși(Tîrgu-Jiu), care amestecat cu pămîntul adus de artistul Valeriu Mocanu din Chișinău a reunificat, într-un mod cu totul deosebit, harta ființei noastre naționale. Evidențiem faptul că în posesia unui asemenea pămînt reunificat s-au bucurat toți cei din sală.
Cantautorul remarcabil Gheorghe Feghiu a dedicat un cîntec de inimă albastră poetului Traianus, după care parohul Bisericii din Ghidighici, preotul Maxim Melinti a încheiat seara, bucurîndu-se de faptul că noi, în persoana lui Traianus(Traian Vasilcău) avem parte de un psalmist modern, al mileniului III.