1 nov. 2016

De la Egal la Egal

Larisa Arseni. Colaboratoare la
Centrul Academic Internațional Eminescu.
Maestru în artă.
       
   Activitățile culturale în cadrul Planului Național de prevenire și combatere a Traficului de Ființe Umane la Centrul Academic Internațional Eminescu au fost finalizate cu o conferință, care s-a întitulat De la Egal la Egal, în colaborare cu Centrul de Asistență și Protecție de ființe umane. Participanți la întâlnire au fost elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân, însoțiți de directorul adjunct instruire, profesoară de limba și literatura romănă, Angela Dascăl și studenții de la Centrul de Excelență în energetică și electronică, împreună cu profesoarele Alina Lemic și Lilia Gore. Invitata de onoare, doamna Lidia Gorceag, pedagog-psiholog, care își desfășoară activitatea deja 16 ani la Centrul de Asistență și Protecție de ființe umane din Chișinău. O profesionistă versată și abilitată în problemă, care se ocupă în permanență de reabilitarea și readucerea la viața normală a sutelor de persoane-victime ale traficului. Pentru început am făcut o retrospectivă a tuturor activităților de peste an, care au fost planificate și organizate de Centrul Academic Internațional Eminescu. Am abordat mai multe teme, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a tuturor aspectelor ce țin de acest fenomen și flagel apărut în Republica Moldova după anii 90, fenomen, care cunoaște o înflorire spectaculoasă la sfârșitul mileniului doi – începutul mileniului trei. Mai mult chiar, Moldova ajunge și se menține câțiva ani buni în topul țărilor de origine a traficului. Anume din acest moment la Chișinău se înființează Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor La Strada, un centru care enumără mai mulți voluntari și care practic au fost nelipsiți de la majoritatea activităților noastre.       Ne-am întâlnit cu elevii mai multor licee din sectorul Botanica: Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Dimitrie Cantemir, Liviu Rebreanu, Mircea cel Bătrân, Vasile Alecsandri, etc.
          Abordând mai multe teme, cum ar fi: Ce trebuie să cunoaștem despre traficul de ființe umane; Ce înseamnă trafic de ființe umane și cine pot fi victime ale traficului de ființe umane; Cum poate apărea traficul de ființe umane, Care sunt semnele directe ale traficului de ființe umane (recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea, amenințarea și aplicarea violenței fizice și psihice, confiscarea documentelor, ținerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat, Îngrădirea la libera circulație, etc); Traficul de ființe umane prin intermediul tehnologiilor informaționale; Despre legile privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, etc.
          Există o serie de factori care favorizează traficul de persoane, cum ar fi:
La nivel macro-social (sărăcia, dezorganizarea socială, șomajul, dezvoltarea migrației pentru muncă, sistemul lacunar de depistare și control a traficului de persoane, politici sociale ineficiente, lipsa de oportunități pentru tineri, insuficiența unor programe educaționale relevante etc.).
La nivel comunitar: poziționarea geografică a comunității, lipsa oportunităților de muncă, mentalitatea greșită și lipsa de informare etc.     
La nivel familial: dezorganizarea socială a familiei, relații conflictuale, alcoolismul, violența domestică etc.
La nivel individual: capitalul uman scăzut, situarea în grupe de risc, apartenența sexuală, vârsta, discrepanța dintre nivelul așteptărilor și resursele individului pentru atingerea  scopurilor dorite prin mijloace legitime și lipsa de informare. Despre toate acestea și alte aspecte ce țin de traficul de persoane, violență, dragoste, toleranță, responsabilitate pentru viața proprie și viața celor din jur, am discutat pe parcursul acestui an în contextul activităților organizate de Centrul Academic Internațional Eminescu.
          La întâlniri, tinerii s-au arătat foarte interesați de problemele discutate, adresând invitaților o multitudine de întrebări: Ce este traficul de ființe umane?, Care este numărul victimelor?, Cine este și poate fi traficat și cu ce scop?, Dacă cineva cunoaște că va urma să lucreze în industria sexului, ei pot fi în continuare victime ale traficului de ființe umane?, Cum sunt recrutați oamenii din Republica Moldova în traficul de ființe umane?, Victimile traficului sunt întotdeauna transportate în străinătate?, Care sunt principalele țări de destinație?, Cine sunt traficanții?, Sunt tendințele în materie de trafic în continuă schimbare, se multiplică s-au sunt în scădere? și multe alte întrebări: Ce este violența în familie și cum se pedepsește de lege?, Ce trebuie să facă copiii când sunt supuși violenței domestice?, Cât de toleranți trebuie să fim cu acei, care ne supun violenței?, Dacă suntem în măsura necesității informați despre aceste fenomene, despre mijloacele de apărare și de excludere chiar? etc.
          În acest context conferința de finalizare a demonstrat că, problema există, că tinerii sunt interesați s-o cunoască, unii mai mult, altii mai puțin. Și aici un rol important o au toate instituțiile educaționale, școlile, bibliotecile și în special instituțiile abilitate, dar un rol primordial îi revine societății, nivelului de cultură, dorinței de informare și de acceptare a schimbării.
           În acele două ore și ceva, cât a durat discuția, doamna Lidia Gorceag le-a dat explicații și le-a răspuns amplu tinerilor la toate întrebările adresate. Deși, anumite informații auzite i-au întristat,   i-au lăsat preocupați, totuși participanții au plecat cu siguranța că acuma știu mult mai multe despre traficul de persoane, știu ce trebuie să facă, cui să se adreseze în caz de necesitate și cum să-i ajute pe alții dacă este nevoie. Mulțumirile au fost reciproce. Echipa Centrului Eminescu a rămas satisfăcută de această întâlnire, care a fost, una interesantă, și utilă, dar în același timp credem, că problema nu este elucidată pe deplin și trebuie ținută mereu în vizor pentru a o lichida definitiv.
          Motoul tuturor întâlnirilor cu tema: Traficul de ființe umanecunoaștere și înțelegere - prevenire și combatere a fost: Dacă te supui fără voie, ești sclav; dacă te supui cu voie, ești servitor.