4 oct. 2016

EMINESCU - PEDAGOG ŞI REVIZOR ŞCOLAR
            Eminescu ca şi Ion Creangă a fost un pedagog aşa cum este ca: poet, ziarist, om politic, sociolog etc.
            Eminescu a fost şi a însemnat mult în pedagogia românescă.
            A fost un pedagog înnăscut dar care n-a avut prilejul să-şi pună în practică principiile sale pedagogice. Puţinul timp cât a ocupat funcţia de revizor şcolar, i-a fost prilej unic de experimentare.
            Noroc, că în timpul revizoratului său a cunoscut un om de suflet, un real talent şi un prieten cu care s-a înţeles, Ion Creangă - învăţătorul din Sărărie. De la Eminescu n-au rămas prea multe dovezi, privitoare la pedagogia sa, dar din cele reeşite din procesele verbale, articolele lui culturale, apoi raportul despre abecedarul lui Creangă pe care l-a recomandat Ministerului să-l premieze, este suficient şi justifică aici Eminescu motivul pentru care l-a propus, bazat pe principii pedagogice, ceea ce înseamnă că era un cunoscător al pedagogiei.
            Când un prieten al lui Eminescu a plecat din Iaşi, a fost rugat să-l suplinească şi să predea limba germană în liceu, toţi s-au aşteptat că noul profesor să prezinte elevilor emoţiile sale artistice, transformând clasa într-un cenaclu literar. Din contra, Eminescu a utilizat altă metodă: a făcut ceea ce azi numim în pedagogia contemporană, fişa individualităţii.
            În scurtul timp ce a fost revizor şcolar, a rămas în istoria învăţământului.
            A organizat conferinţe active, era aderentul unui învăţător bine plătit şi conştiincios. A prevăzut, că un învăţător prost plătit, nu va fi capabil de nimic. Lucrurile acestea se pot spune şi azi.
            Eminescu avea despre învăţători o frumoasă idee. Ştiuse să-i captiveze prin inspecţiile făcute şi prin conferinţele organizate. Rar organ de control avusese tactul poetului.
            Eminescu, înainte de a fi revizor şcolar, avea o clară noţiune despre cultură, dspre educaţie.
            El vedea o şcoală concretă, vie, nu admite să se conducă şcoala de către persoane incompetente. Când va ieşi şcoala de sub conducerea oamenilor nepregătiţi? se va întreba Eminescu: Dar unde sunt revizorii care să-l imită pe Eminescu? Cine l-a ascultat pe Eminescu?
            Rezultatul afost înlocuirea lui. Înlăturat din post, era natural să scrie articolul Ilustraţii administrative. Desprindem câteva rânduri: Trebuia ca şcolile să se ridice la cel mai înalt grad de dezvoltare, precum se şi începuse pe vremea lui Mihail Kogălniceanu şi d-lui Laurian care nu erau decât simpli preofesori de liceu. Generaţia următoare ar fi făcut altele mai bune şi astăzi am fi avut şcoli bune şi o generaţie sănătoasă, oare ar şti să gândească limpede.
            Eminescu a fost un pedagog. În cele mai critice vremuri ştiut să fie şi educator al întregului neam românesc.
Sursa: V. Gheţea. Eminescu pedagog şi revizor şcolar.
Selectat: Maria Chirilă