28 oct. 2016

OMUL CU DOUĂ DUMINICI

Unul dintre darurile Sfântului Duh este „Darul puterii în credință, împotriva greutăților și ispitelor”. Sfântul Apostol Pavel (Gal,5,22), ca roade ale Duhului pomenește: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor”. Și psalmii dinPsaltirea Maicii Domnului ne îndeamnă la dragoste, iertare și răbdare. Poetul Traianus (Traian Vasilcău) a răbdat, a iertat și cu toată dragostea lui creștinească a organizat un Spectacol de zile mari c-un generic semnificativOmul cu două duminici, manifestare literar-culturală prilejuită lansării celor 17 volume de poezii traduse în 18 limbi(!) ale lumii. Directoarea Centrului Academic Internațional Eminescu, Elena Dabija, a remarcat faptul, că „ …este un sentiment de respect pentru biblioteca pe care are onoarea să o reprezinte, ca un poet recunoscut prin opera sa să organizeze un atare spectacol în incinta acestui templu cultural eminescian”. Și distinsul militant cultural, scriitorul și jurnalistul Laurian Stănchescu a ținut să menționeze că „poetul Traianus este unul din cei mai remarcabili scriitori români și că poezia lui este așteptată și citită cu dragoste de către oamenii de diferite vârste, iubitori de frumosul spiritual de pe pământ”. Tot confratele de pană  Laurian Stănchescu, din numele delegației române, care a venit la această serată de mare anvergură, a înmânat protagonistului spectacolului, Traianus, o coroană de lauri din frunze de dafin, în semn de admirație și recunoștință pentru ceea ce făurește dânsul în poezia românească. Prezentându-și cărțile de poezii traduse în mai multe limbi străine, Traianus a remarcat faptul că traducerea și editarea celor 17 volume se datorează unei colaborări fructuoase cu 60 de poeți și specialiști în traduceri din diverse colțuri ale lumii și le este recunoscător pentru munca lor neostenită depusă. Cunoscuta poetă de limbă rusă și traducătoare, Alla Korkina a mărturisit auditorului prezent la spectacol, că „ …i-a fost foarte ușor să-l traducă pe colegul său Traianus,  fiindcă poezia lui este scrisă cu suflet și se citește ușor, are Metaforă și Sens. El este cu adevărat un poet modern și interesant.”. C-un viu interes au fost ascultate și poeziile traduse în lectura poetei Alla Korkina. „…Versurile poetului Traianus sunt ca niște mărgăritare pentru dulcea limbă românească. Fiecare poezie scrisă de domnia sa te îndeamnă la credință, dragoste și bunătate”,- a evidențiat și prozatoarea-romancieră Ana Onică, autoare și a unor manuale de limbă română. După un recital impunător de poezii în interpretarea autorului Traianus, jurnalistul și poetul de limbă bulgară Gheorghi Barbarov s-a văzut să declare că ,,…versurile lui Traianus m-au sensibilizat foarte mult și ca pe niște sentimente frumoase mi-a fost ușor să le transpun și în limba bulgară. Mai mult, mă văd obligat și onorat să colaborez cu acest mare poet și la alte proiecte de creație”. Șipublicista Veronica Pârlea-Conovali, magistru în istorie, a venit la spectacolul „Omul cu două duminici” cu mare bucurie, ca să-i elogieze creația lui Traianus și să specifice, că „sala Centrului Academic Internațional Eminescu este pe bună dreptate arhiplină, un argument elocvent că poezia lui Traianus esteiubită de cititori și că dânsul are mulți prieteni care știu să se bucure de realizările sale incontestabile”. Poeta Renata Verejanu, care a venit și cu un buchet de flori pentru sărbătorit, a constatat, că…„ Traianus este un mare poet și merită toată dragostea din partea cititorului, căci poezia lui este scrisă pe înțelesul tuturor”. Despre creația poetului Traianus s-au scris multe referințe de către renumiți scriitori și critici literari de pe ambele maluri ale Prutului, multe din ele fiind publicate în diverse ziare și reviste de specialitate. O analiză amplă a poeziei protagonistului spectacolului literar-artistic, Traianus, a făcut șisavanta și poeta Lidia Gonța-Grosu, care a citit de la microfon unele pasaje din studiul său, semnalând și faptul că, „.. este cu neputință să nu te apleci asupra versului poetului și să nu-i analizezi creația lui plină de Gând, Metaforă și care-și are propriul său Stil”. Catrene satirice și mini-parodii au fost dedicate poetului Traianus de către epigramistul și pictorul caricaturist Ștefan Agachi,recunoscând, că „…scriitorul Traian Vasilcău(Traianus) a fost acela care l-a îndemnat și susținut să scrie versuri umoristice și satirice și a venit cu nerăbdare de la Ștefan-Vodă  ca să-i strângă mâna și să-i spună un cuvânt de mulțumire”. De la sudul Basarabiei a poposit la Chișinău și poetul Todur Zanetca să se familiarizeze cu poezia lui Traianus și să o traducă în limba găgăuză. Distinsul compozitor, poet, profesor și activist obștesc Constantin Rusnac, apreciindu-i creația lui Traianus, s-a destăinuit că „…este foarte ușor să colaborezi cu poetul seratei cu pricina, căci versurile lui sunt melodioase și-i destul doar să le „îmbraci” cu note muzicale.” Cele mărturisite de către Constantin Rusnac au fost argumentate cu lux de amănunte de către cântăreții Valeriu Mocanu, Stela Simona, Mihai Doloton,  Gheorghe Feghiu și Iulian Caranfil, care au interpretat și cântece pe versurile poetului Traianus, iartraducătoarea poeziilor în limba italiană, profesoara Veronica Vârtosu, a constatat în discursul său, că, „… a avut o mare satisfacție citindu-i creația scriitorului și redarea metaforică a poeziei lui în limba italiană a fost pentru ea doar o revelație poetică”. Destul de emotiv s-a produs și recitalul de poezii altinerei poete Natalia Pântea de la Ungheni, consemnând faptul că„… versurile lui Traianus au inspirat-o mult și a favorizat să scrie și ea cu abnegație poezii înmănuncheate într-o cărțulie în curs de editare”. Cuvinte de recunoștință pentru ilustrarea celor 17 volume de poezii traduse în 18 limbi a adus poetul Traianus confratelui de condei, artistului plastic și fotograf Victor Cobzac, care a depus un efort enorm, fără nici o remunerare financiară. „ Cea mai bună remunerare , a explicat plasticianul Victor Cobzac, a fost citirea cărților până la ilustrarea lor grafică, iar dacă ele au îmbrăcat și o altă haină artistică este o bucurie pentru mine”. Și parohul bisericii din Ghidighici, preotul Maxim Melinti a venit direct de la slujba divină la spectacolul „Omul cu două duminici” „…ca să asculte poezii creștine chiar din gura poetului Traianus, care e un psalmist modern, al mileniului III ”.
     E seară târzie de duminică, dar nimeni nu se pregătește să părăsească sala, nici cei din Chișinău, nici cei veniți de la  București, Tîrgu-Jiu, Vulcănești, Ștefan- Vodă, Ungheni, Călărași și Ghidighici, mai mult- și trecătorii din preajma Centrului Academic Internațional Eminescu se înghesuiesc la ușă ca să tragă cu urechea cuvântul poetic rostit de către unul din cei mai valoroși poeți români, Traianus (Traian Vasilcău), care pe bună dreptate a fost catalogat de către subsemnatul acestor rânduri, ca un adevărat Sisif al scrisului românesc, iar frumoasa lui familie în frunte cu vedeta Televiziunii Naționale Natalia Moraru-Vasilcău și junele liceist Flaviu-Lucian Vasilcău, care au fost prezenți la spectacol, ca o adevărată cetate pentru soțul și tatăl Traian, și la bine și la greu. Cu nerăbdare au așteptat cei prezenți la spectacol și recitalul de versuri în interpretarea poetului român basarabean Traianus, care s-a încumetat să destăinuie cum se scrie poezia și de cât suflet este necesar ca să placă cititorului. Tot Domnia sa a remarcat că toate cele 17 volume de poezii traduse în 18 limbi ale lumii au fost distribuite Consulatelor și Ambasadelor din Republica Moldova a ţărilor în limbile cărora au fost traduse, mai mult- ele vor fi distribuite și bibliotecilor publice din Chișinău. Prin spectacolul „Omul cu două duminici”, avându-l ca protagonist pe poetul român basarabean Traianus se confirmă spusele lui Miron Costin că „Nasc și la Moldova oameni!”
Ion Cuzuioc,
 medic și scriitor, Ambasador al Păcii
Preluat:  https://traianvasilcau.wordpress.com/2016/10/13/omul-cu-doua-duminici/