18 nov. 2016

Eu trăiesc printre voi

                                                                 Preţuieşte prezentul – în el este
                                                trecutul şi viitorul tău.
                                                                                Miroslava Metleaeva
        
    Unul din atuurile Centrului Academic Internaţional Eminescu este propagarea şi valorificarea personalităţilor notorii ale neamului , în special din domeniul culturii. O personalitate remarcabilă a acestei ţări este Miroslava Metleaeva (Metleaeva-pseudonim, după paşaport Luchiancicova), poetă, prozatoare, eseistă, ziaristă, traducătoare, master în psihologie, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România, membru al PEN Clubului Internaţional. Scrie şi publică mult: antologii şi culegeri de poezie şi proză în Republica Moldova, România, Rusia, Armenia, Kazahstan, Ucraina, Germania etc. Doar câteva exemple: Plachete de poezie Trăiesc  printre voi, Cântece nocturne, Umbra Galeonului.  au fost traduse în limba rusă, engleză, franceză şi alte limbi. Scrie  proză pentru copii şi maturi, Când părinţii nu-s acasă. Pentru romanul Jocul de pazzly a obţinut Diplomă şi premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Sub egida Institutului de filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, unde munceşte şi în prezent a apărut volumul Literatura Moldovei la răscrucea veacurilor şi multe alte volume.
Un loc aparte în creaţia scriitoarei Metleaeva îl ocupă traducerile. Traduce din literatura rusă în română şi din literatura română în literatura  rusă. Este de remarcat onestitatea profesională a cercetătoarei, una dublată de o bună cunoaştere a fenomenului literar contemporan (între paranteze fie spus, poeta este o foarte apreciată traducătoare din română, de sub pana dânsei ieşind un Constantin Noica, Nichita Stănescu, Leonard Tuchilatu ş.a. în limba rusă), pentru care la fel a fost menţionată cu Diplome şi medalii.         
Traduce poezie, proză, filozofie. Este autor şi coautor a. multiple articole critico-literare şi monografii. Pana dumneaei a stăruit şi asupra operei Marelui Eminescu, menţionăm că traducerea capodoperei eminesciene Luceafărul se consideră de specialiştii eminescologi, ca fiind una dintre cele mai bune şi exacte traduceri  în limba rusă, făcute până acum.
Sunt onorată să vă prezint o personalitate, un om cu multă dăruire şi dragoste pentru tot ce face doamna Miroslava Metleaeva. Academicianul Mihai Cimpoi în prefața intitulată  În căutarea unităţii (pierdute) a lumii, la cartea Jocul în pazzly, apărută la Editura Lumina în 2010 opinează: Miroslava Metleaeva îşi propune exact ceea ce trebuie să facă poezia la ora aceasta: să restabilească unitatea fărămiţată a lumii. E o acţiune greu de înfăptuit, dar ea îşi mobilizează toate forţele, toţi nervii şi toată energia morală şi intelectuală. Unitatea lumii este imposibil de conceput fără unitatea dintre sentimente şi idei, dintre emoţie şi raţiune, dintre lirică şi filozofie. Reflecţiile poetei nu sunt seci, discursive, ci marcate de un lirism suav, fiindcă dă dovadă şi de o sensibilitate deosebită la mişcările abia vizibile ale naturii, la meduza ceţii, presimţirea ploii la imperceptibila sclipre a Căii Lactee, la refracţiile iernii pe prag, la respiraţia primăverii, sau la mătasea uşoară a focului. Versurile au o curgere firească, cucerindu-ne prin sinceritate, care este dovadă a lirismului autentic.
Un alt nume, nu mai puţin notoriu, Emilian Galaicu-Păun într-un articol al său o numeşte: Ministrul Afacerilor Externe al... Republicii Literelor, continuând: în timp ce bărbaţii noştri (sic!) politici nu pot găsi limbaj comun într-o chestiune simplă ca bună ziua – pe cine să (pro) pună în capul mesei -, o scriitoare de limbă rusă de la noi face cât un Institut de Cercetări Ştiinţifice plus minister al Afacerilor Externe luate la un loc: propagă o imagine adecvată a literelor noastre în spaţiul exunional. Este vorba de poeta, romanciera Miroslava Metleaeva, autoarea doctului studiu Moldavscaia literatura, apărută în monografia colectivă Новейшая зарубежная литература, Alma-Ata, Ed. Жибек жолы, 2011.
Anul acesta pentru Miroslava Metleaeva a fost şi este unul semnificativ, şi-a sărbătorit un jubileu, un jubileu, care-i încununează întreaga viaţă de om, dar şi de creaţie cu frumoase realizări şi bucurii. Chiar la începutul anului, Biblioteca Municipală „B. P.Hasdeu” a selectat pentru Programul de lectură Chişinăul citeşte (ajuns la a XIII-a ediţie), un program binevenit, care motivează tinerii, utilizatorii bibliotecilor noastre să citească, să cunoască noi autori şi noi opere, deci a selectat cartea pentru copii Când părinţii nu-s acasă de Miroslava Metleaeva. Bibliotecile au avut misiunea de a o propaga în aşa fel, încât să o citească toţi doritorii. S-au făcut multiple întâlniri cu scriitoarea, s-au făcut discuţii-dezbateri. Echipa Centrului Eminescu la rându-i a organizat întâlniri cu elevii din mai multe licee plasate în Sectorul Botanica şi la fiecare întâlnire participanţii s-au arătat foarte interesaţi şi entuziasmaţi de modul de viaţă a copiilor altei generaţii, care nu aveau telefoane mobile, tablete, şi alte tehnologii moderne, foarte solicitate astăzi de tineri, cum se distrau aceşti copii, ce şotii făceau, cum îşi petreceau timpul liber. Autoarea a fost foarte solicitată cu diverse întrebări... Dar orice început are un sfârşit. Un proverb foarte simplu, dar plauzibil în  contextul întâlnirii noastre de astăzi spune: Toamna se numără bobocii, deci şi noi ne-am adunat aici să facem totalurile Programului de lectură Chişinăul citeşte.
Doamna Dabija, directoarea Centrului Eminescu, în cuvântul de început a vorbit despre semnificaţia cărţii, explicându-le copiilor că nu este de ajuns să ai cărţi este important să ştii carte, iar aici îţi vin în ajutor cărţile.
Doamna Mariana Harjevschi, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” a felicitat toţi participanţii la concurs, i-a adus sincere felicitări scriitoarei Miroslava Metleaeva cu ocazia împlinirii vârstei înţelepciunii, dar şi cu sărbătoarea cărţii Când părinţii nu-s acasă, care a fost citită, înţeleasă şi foarte solicitată de mulţi copiii şi maturi.
Cu un cuvânt de felicitare a venit şi poetul, dramaturgul, folcloristul Iulian Filip, dar şi colegul de condei al doamnei Metleaeva. Poetul ne-a vorbit despre mai multe apariţii editoriale, pe care le-a prezentat tuturor celor din sală: o antologie de poezie (de circa 800 de pagini) întitulată sugestiv Aripi şi rădăcini; Motivul vechi de primăvară, (volum de poezie pentru copii); cărţi pentru cei mai mici: La mulţi ani; Copăcel, copăcel; Noroc poliglot, (poezii traduse în mai multe limbi) Linii şi cuvinte comunicante (desene şi cuvinte traduse în mai multe limbi); Cartea-n miez şi-n rădăcină, o apariţie mai veche (1998), după ce ne-a prezentat cărţile, domnul Iulian Filip le-a dăruit Centrului Eminescu cu toata generozitatea, pentru ca fiecare copil să le poată citi. Acestea fiind spuse scriitorul Iulian Filip ne-a povestit despre creaţia poetei, traducătoarei şi prozatoarei Miroslava Metleaeva, accentuând, că este o cercetătoare cu o putere de voinţă şi de muncă de invidiat, un traducător excelent prin cunoaşterea şi pătrunderea în miezul mesajului oricărui text, despre colaborarea cu dumneaei, le-a recitat copiilor o poezie despre aceea cum s-au luptat doi berbeci şi doi melci, pe care poeta Metleaeva a tradus-o cu atâta exactitate şi a recitat-o excelent.
Pentru a face totalurile Programului de lectură Cişinăul citeşte au fost invitaţi reprezentanţi de la toate filialele Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” care s-au pregătit minuţios pentru această întâlnire. Sărbătoarea a continuat cu evoluările copiilor. Au fost prezentate diferite scenete inspirate din nuvelele cărţii Când părinţii nu-s acasă, cu diverse întrebări şi alte surprize... S-au evidențiat în mod special cei de la liceele „Mihai Eminescu”, „Nicolae Iorga”, „Mircea cel Bâtrân”. Cu un program interesant au venit şi cei de la filialele „Ovidius” şi „Nicolae Titulescu”. În general toţi elevii prezenţi în sală au avut ceva de spus, de întrebat. Doamna Miroslava le-a răspuns tuturor cu plăcere, le-a dăruit autografe, iar ei au mulţumit-o cu flori şi aplauze. A fost o întâlnire de suflet şi pentru suflet. Copiii au mai urcat o treaptă a cunoştinţelor, au mai însuşit o carte, care credem că i-a sensibilizat, i-a făcut mai receptivi mai înţelegători, dar şi mai curioşi.
Moderatoarea le-a mulţumit pentru participare activă la conferinţa literară, le-a urat noi lecturi şi noi întâlniri. Doamna Mariana Harjevschi i-a înmânat o Diplomă cu un mesaj de felicitare pentru frumoasa participare la Programul de lectură Chişinăul citeşte, dar şi cu ocazia jubileului. Doamna Dabija la fel le-a mulţumit tuturor şi i-a invitat să ne treacă pragul cât mai des.

Larisa Arseni. Colaboratoare la Centrul Academic
Internaţional Eminescu. Maestru în artă.