14 nov. 2016

MIHAI EMINESCU ÎN MEDALISTICĂ

                                                                                                    Gavril LAVRIC , numismat

Cât va exista, undeva în lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. M.Eliade.
Să cioples te-aș vrea în stncă /nume scump al țării mele/ inima să-mi las adâncă/ în piatra cu sclipiri de stele.
Printre documentele dedicate memoriei lui Eminescu, un loc de cinste îl ocupă medaliile, plachetele, insignele, monedele și bancnotele emise de-a lungul timpului, cu ocazia aniversării sau comemorării poetului și cu alte prilejuri. Societatea Numismatică Română, prin secțiile sale (24) și nu numai, a emis până în prezent peste 200 de medalii, plachete și insigne în memoria lui Eminescu, piese de serie și unicate. Prezentăm în continuare anii cu cele mai multe emisiuni: în anul trecerii în eternitate a poetului – 1889 – s-au emis, la Iași, 9 medalii memoriale, de aur, argint, bronz, argint aurit și bronz argintat. în anul 1909, la 20 ani de la trecerea în eternitate, s-au emis, la Galați, 7 medalii de aur, argint, bronz, bronz aurit și bronz argintat. La centenarul nașterii – 1950 – s-au emis la București 6 medalii, din care una editată de Gheorghe Eminescu, nepotul poetului. Anul centenar 1989, declarat astfel și de UNESCO, a fost cel mai bogat, atunci fiind editate 72 de medalii și insigne. S-au editat medalii și insigne în anul 1989 și în alte țări: Republica Moldova, la Chișinău – 17, Letonia, la Riga – 6, Franța, Paris UNESCO – 2, și URSS, la Moscova, o monedă cu valoare nominală de o rublă cu efigia lui Eminescu, într-un tiraj foarte mare, Ucraina, Cernăuți – 1, Germania, München – 1 etc. Și în perioada 1990 – 2008 s-a emis un număr însemnat de medalii și insigne. La aniversarea a 150 ani de la naștere, în anul 2000, s-au emis numeroase piese numismatice. Banca Națională a României a emis cu acest prilej o monedă din aur fin, în greutate de 31,103 grame, tiraj maxim 1500 exemplare. Moneda are valoare circulatorie în România. A emis de asemenea și bancnote cu efigia poetului, cu valoare nominală de 1000 lei (1991 și 1998) și 500 lei, emisiune 1 iulie 2005, în circulație de la 1 ianuarie 2007. Pentru stimularea celor mai valoroși colecționari și pentru munca științifică și publicistică, precum și pentru conservarea patrimoniului medalistic eminescian din Gruparea colecționarilor din București, s-a instituit și emis medalia cu efigia poetului premiul I-II-III – Pana de aur a lui Mihai Eminescu, proiectată și finanțată de colonelul Ioan Dogaru. O asemenea medalie a fost realizată și la Gruparea colecționarilor din Botoșani: Teiul lui Mihai Eminescu.

Literatura de specialitate despre medalistică Eminescu este bogată, din anul 1909 până în prezent s-au scris 77 cărți, studii și articole de către autori consacrați. La expoziția organizată pe 15 ianuarie 2008, cu prilejul zilei de naștere a poetului, la Centrul Militar Național, de către Gruparea colecționarilor de medalii Eminescu a Societății Numismatice Române, a fost expusă și medalia din imagine. Pe medalie s-a reprodus pentru prima dată „Izvorul lui Mihai Eminescu” din Parcul Cișmigiu din București. Pe aversul medaliei, sus, s-a re-produs în medalion efigia poe-tului în profil spre dreapta, sub care apare o ramură de măslin, semnificând în lim-bajul plastic măreție și durată, aluzie la valoarea nemuri-toarei creații eminesciene. În stânga medalionului, pe 5 rânduri orizontale, s-a gravat textul „Izvorul/Eminescu/din Parcul/Cișmigiu/Bucu-rești”. Central, sub medalion, s-a realizat o compoziție artisitică, în relief, cu forme și volume de excepție a izvorului. Circular pe exterior s-a gravat textul „Gruparea Colecționarilor de Medalii și Insigne M. Eminescu – Societatea Numismatică Română. Pe reversul medaliei, central, s-au gravat versurile din strofa a VII-a a poeziei Povestea codrului, sugerând metaforic iubirea și dincolo de viață: Amândoi vom merge-n lume /Rătăciți și singurei, /Ne-om culca lângă izvorul /Ce răsare sub un tei – M. Eminescu 1878. Sub text s-a reprodus o ramură de măslin. Circular, pe medalie apare textul: „Expoziția «Mihai Eminescu» organizată la Cercul Militar Național – 15 ianuarie 2008”. Medalia a fost realizată de cunoscutul artist gravor
Constantin Dumitrescu de la Monetăria Statului (numele apare scris de dimensiuni mici pe aversul medaliei în stânga). Medalia este din tombac, cu diametrul de 50 mm și grosimea de 4 mm. Este o realizare artistică de excepție. Autorul și finanțatorul medaliei este Ioan Dogaru din București, președintele de onoare al Grupării Colecționarilor de Medalii a S.N.R. Acum, când teiul sfânt al poetului a dat în floare se cuvine să-i rememorăm opera genială și să-l comemorăm cu evlavie: Icoana stelei ce-a murit /Încet pe cer se suie; /Era pe când nu s-a zărit, /Azi o vedem și nu e. (1883). Numismatica, ramură a istoriei, își dovedește și cu acest prilej valoarea. Ea susține, prin metal, mereu vie, în memoria sufletească a românilor, creația de geniu a poetului național Mihai Eminescu.
                                                                             Preluat Internet: Vera Harti, șef oficiu