27 dec. 2016

Gheorghe Reabțov: Cartea mi-a marcat întreaga viață

Lansarea cărții „Spovedanie” de Gheorghe Reabțov s-a desfășurat într-o ambianță plăcută, familială, în ajunul sfintei sărbători de Crăciun.
În luările lor de cuvânt, participanții la acest eveniment notoriu s-au axat pe două laturi ale activității de 45 de ani ai sărbătoritului: cea pedagogico-didactică și creativ-literară.
Domnul acad. Ion Dediu, dr. habilitat, prof. universitar Virgil Mândâcanu, dr. habilitat, prof. universitar Valeriu Dulgheru, dr., conferențiar universitar Vasile Șoimaru s-au pronunțat cu multă căldură pe marginea activității pedagogice și nu numai a lui Gheorghe Reabțov, care vine din Țara Cahul și are rădăcini adânci în sistemul educațional în persoana părinților săi, Constantin și Daria Reabțov – iluștri pedagogi din sudul Basarabiei.
Cu un adânc sentiment de recunoștință și file de amintiri au venit ex-discipolii pedagogului Gheorghe Reabțov: Gheorghe Bâlici, ilustrul epigramist, minunata și inimoasa poetă Lidia Grosu și inteligentul economist Eugen Hristev.
Cu amintiri din viața studențească au venit foștii colegi de facultate poetul Vasile Căpățină și conferențiarul universitar Mihai Chirilă.

Fratele Valentin Reabțov a vorbit despre Gheorghe, evocând amintiri din copilărie și pagini strălucite din minunata familie Reabțov.
Evlaviosul poet și generosul critic literar Tudor Palladi a enunțat un catren-felicitare:

Zăpada Necuvintelor se cerne
Peste cireșii însoriți de floare.
Cuvintele Clipitelor eterne
Sunt Lacrime de Ceruri vorbitoare.

Doamna Alina Ivașcu, blânda și inteligenta ziaristă de la Casa Radio a vorbit cu multă căldură despre relațiile de creație între Domnia sa și frații Reabțov, care durează de mai mulți ani.
La finală, ca un acord logic, bineașteptat, au urmat minunatele epigrame ale lui Gheorghe Bâlici și recitalul de colinde de Crăciun, interpretate de minunatul artist folk. Marcel Zgherea, care prin talentul său unical știe și poate să ridice publicul în picioare.

Publicat: Centrul Academic Eminescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Util Interesant Distractiv