2 ian. 2017

Colindele Crăciunului, tradiţie sfântă a neamului românesc


           Datina colindatului la poporul român este străveche, avându-şi obârşia în zorii constituirii sale, în vatra vechii Dacii. Chiar dacă nu poate fi precizată cu exactitate data apariţiei acestui obicei, totuşi conţinutul poetico-literar al colindelor îndică faptul că ele ne vin din adânc de istorie creştină şi românescă.
            Cel mai des cântate în spaţiul mioritic românesc, alături de doinele şi baladele româneşti, colindele, prin forma şi adevărurile de credinţă transmise într-o manieră simplă şi concentrată, plină de acurateţe literară şi inocenţă spirituală, se găsesc pe buzele tuturor creştinilor ortodocşi, şi nu numai. Obiceiul de colindă a prins rădăcini şi la alte popoare, fiindcă prin colinde se exprimă iubirea şi recunoştinţa tuturor creştinilor pentru darul dumnezeiesc al Întrupării Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a da expresie şi căldură laudei şi mulţumirii aduse lui Dumnezeu, colindele sunt cântate pe la casele oamenilor şi în biserici, începând de la sărbătoarea Sfântului Andrei şi până la Bobotează. De aceea ele nu se vorbesc, ci sunt cântate, fiindcă prin cântec sau melos ele sunt menite să se adreseze deopotrivă minţii şi sufletului. Din vremuri vechi, colindele, datinile şi obiceiurile noastre de Crăciun au fost şi rămân a fi o adevărată şcoală de virtuţi morale, ele ne înnalţă sufleteşte, ne înnoiesc făptura interioară, ne apropie unii de alţii, ne fac mai buni, mai iubitori, mai credincioşi, într-un cuvânt ne picură în suflete acea lumină, linişte şi acel echilibru moral ce ne este atât de necesar în călătoria vieţii.
            Echipa Centrului Academic Internaţional Eminescu vă felicită cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi urează tuturor colaboratorilor ce ţin de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” un an cu multe împliniri pe tărâmul profesional, cu multă, multă sănătate şi belşug în toate, iar muza creativităţii să vă însoţească mereu. Sărbători fericite. La mulţi ani.
            Drept bonus la urare  vă propunem să vă încălziţi sufletele cu două colinde, autentice, moştenite de la bunici: „Doamnele” şi „Vântul ma-lină”, interpretate cu drag pentru dumneavoastră.