20 mar. 2017

Ziua Internațională a Francofoniei

    Ziua de 20 martie este Ziua Internaţionalǎ a Francofoniei şi meritǎ sǎ ne amintim, cu aceastǎ ocazie, cât de mult ne-a influenţat, pe noi, Franţa şi cultura francezǎ. Limba franceză era limba diplomaţiei şi a claselor cultivate şi se impusese în secolul al XVII-lea ca singura limbǎ naturalǎ a circulaţiei ideilor în Europa, preluând o misiune pe care o avusese timp de o mie de ani limba latină. Termenul de "Francofonie" a fost utilizat, pentru prima dată, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru a desemna spaţiile geografice unde limba franceză era folosită în mod curent.
 Francofonia înseamnă pace, înţelegere şi toleranţă, trei valori esenţiale ale umanităţii.
    Organizaţia Internaţională a Francofoniei reuneşte state şi guverne de pe cinci continente (care au în comun afinitatea pentru limba francceză).
Nucleul interguvernamental al Francofoniei a fost creat la 20 martie 1970, dată care este celebrată în fiecare an drept Ziua Internaţională a FrancofonieiRepublica Moldova a aderat la Organizaţia Internaţională a Francofoniei în februarie 1996, deţinând statutul de stat membru.

Cele patru mari obiective ale Francofoniei sunt:
·                     promovarea limbii franceze şi  a diversităţii culturale şi lingvistice;
·                     promovarea păcii, a democraţiei şi  a drepturilor omului;
·                     susţinerea educaţiei, formării, învăţământului superior şi cercetării;
·                     dezvoltarea cooperării în serviciul dezvoltării durabile şi a solidarităţii.

    Dincolo de semnificaţia sa diplomatică, socio-culturală şi politică, Ziua Internaţională a Francofoniei oferă ocazia celebrării unei moşteniri comune, cea a limbii franceze, şi ne invită în fiecare an la relevarea unui potenţial de creativitate culturală, ştiinţifică şi patrimonială.
    Francofonia a devenit o punte ce facilitează comunicarea dintre naţiuni şi întăreşte sentimentul apartenenţei la un spaţiu dominat de valorile democraţiei, diversităţii şi toleranţei. Tradiţia intelectuală este fundaţia pe care se ridică edificiul solidarităţii a cărei expresie o reprezintă şi festivităţile dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Francofoniei.