Servicii şi facilităţi

1. Informaţionale:
- acces liber la toate documentele din colecţie;
- consultarea documentelor în sala de lectură;
- împrumut la domiciliu : 15 zile cu posibilitatea de a face o prelungire;
- prelungirea termenului de împrumut, inclusiv prin telefon;
- împrumut interbibliotecar;
- rezervări de titluri solicitate pentru un anumit termen;
- servicii extramuros (împreună cu grădiniţele, liceele din cartier);
- oferirea informaţiilor comunitare;
- consultarea publicaţiilor electronice offline, pe CD sau DVD;
- acces gratuit la Internet.
2. De asistenţă şi îndrumare:
-asistenţă în identificarea publicaţiilor în cataloage (electronic, alfabetic, sistematic) ;
-referinţe bibliografice;
-vizite colective (excursii) în bibliotecă.
3.Servicii de informare şi cercetare bibliografică
Activitate bibliografică şi asistenţă informaţională (furnizare de informaţii faptice, elaborarea bibliografiilor tematice);
Reviste şi prezentări bibliografice, liste bibliografice;
Acces la cataloagele tradiţionale şi electronice;
Consultarea bazelor de date abonate de bibliotecă.
Înregistrarea utilizatorului

 Înregistrarea utilizatorului la bibliotecă se face pe baza buletinului de identitate în sistem informatizat, eliberîndu-se gratuit un permis (card) nominal, ce oferă posibilitatea frecventării oricărei filiale. Serviciile se oferă gratuit.

Categoriile de utilizatori: preşcolari, elevi, studenţi, funcţionari etc.
Acces: troleibuzele 2, 15, 18, ; maxi-taxi: 112, 113, 115, 154, 175, 189; autobusele: 5, 23 până la staţia str. Teilor.
Telefon: (37322)77-14-03.
Web: www.hasdeu.md
e-mail: cae@hasdeu.md
Adresa: Chişinău, bd. Dacia, 20.
Program de lucru:
Luni – vineri: 9.00 – 19.00
Sâmbătă şi duminică – fără program